دبستان ستارگان زمین

دبستان ستارگان زمین

خوش آمدید...

مجموعه آموزشی ستارگان زمین با توفیق الهی و عنایت حضرت ولی عصر (عج) به همت سرکارخانم مرضیه سادات حسینیان سال 1396 تاسیس وازمقطع مهد و پیش دبستانی در خدمت عزیزان بوده است و از آنجا ک دغدغه تربیتی همیشه مدنظر بوده و

باتوجه به استقبال اولیای عزیز دانش آموزان ناحیه4 تصمیم برآن شد ک مجموعه با تاسیس دبستان دخترانه دوره اول و دوم به فعالیت خود ادامه دهد.امیداست با توجه به تلاشهای روزافزون مدیریت و بهره مندی از بهترین امکانات آموزشی و فراهم سازی محیطی

آرام و زیباو مجهز و به کارگیری کادرمجرب درخدمت دانش آموزان پویاوتلاشگرب نتایجی درخشان و موفقیتهای روزافزون دست یابیم. برنامه های روزانه مجموعه براساس سیستم رشد و مهارت محوروتوجه ویژه به تمام نیازهایاحساسی دانش آموزان تنظیم شده

این موضوع باعث ایجادحس اعتماد به نفس فرزندانمان میشود. در تلاشیم فعایت هاو برنامه های توسعه یافته ای را ارایه دهیم ک موجب رشد شخصیتی و فیزیکی واجتماعی و ارتقاسطح علمی دانش آموزان شود.درپایان با توکل به خداوند منان و استعانت ازامام

زمان بتوانیم همچون سنوات گذشته در خدمت به عزیزان دانش آموز و اولیای آنها موفق باشیم.