دبستان دخترانه دوره اول ستارگان زمین

دبستان دخترانه دوره اول ستارگان زمین

 آینده از اینجا شروع می شود...

ثبت نام آغاز شد..

بایاد خداوند مهربان.ثبت نام سال تحصیلی 1403-1402 آغازشد..لذا  مجموعه آموزشی ستارگان زمین از دانش آموزان پویاوتلاشگر ثبت نام به عمل می آورد.در این راستا مدیریت  مجموعه در نظردارد به مناسبت افتتاحیه به مدت یک ماه کلاسهای باز آموزی رایگان به دلبند شما ارایه دهد. هدف از تشکیل کلاسهای بازآموزی در مجموعه: آشنایی دانش آموزان عزیزبا محیط مدرسه و  معلمان و کادرآموزشی و هم چنین یادآوری و بازآموزی دروس گذشته می باشد .لذا خواهشمند است جهت کسب  اطلاعات بیش تر برای ثبت نام با شماره تلفن ثابت  0314523912  و همراه 09138391315 تماس حاصل فرمایید.