وسایل موردنیاز دانش آموزان کلاس دوم دبستان ستارگان زمین

وسایل موردنیاز دانش آموزان کلاس اول دبستان ستارگان زمین

1.دفتر ۸۰ برگ یک عدد

2.دفتر ۴۰ برگ دو عدد

3.دفتر نقاشی

4.دفترچه یادداشت

5.مداد. پاک کن

6. تراش مخزن دار

7.پوشه دکمه دار

8.کلر بوک

9.چینه

10.چوب خط

11.کوئیزنر

12.شابلون

13.جامدادی ساده

14یک بسته مداد رنگی

15.قیچی

16.چسب ماتیکی