تگ

لیست صبحانه و ناهار

19 سپتامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

لیست صبحانه و ناهار مهر ماه ۱۳۹۸ در مدرسه

والدین گرامی صبحانه و ناهار به تعداد دانش آموزانی که درخواست داشته اند تهیه می شود و مابقی عزیزان هم باید طبق برنامه زیر ناهار با خود بیاورند

ادامه مطلب