تگ

لوازم تحریر

1 سپتامبر · مدیر · بدون دیدگاه

لوازم مورد نیاز پایه ها در سال ۹۹-۹۸

مهلت ارایه لوازم مورد نیاز پایه ها در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تا ۱۶ شهریور ماه تمدید شد. از اولیای گرامی تقاضا میشود تا سررسید موعد مقرر لوازم را تهیه نمایند.

ادامه مطلب