جلسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 

روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۶ جلسه آموزش خانواده با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دبستان ستارگان زمین برگزار شد. در شرایطی که مدارس تهران به علت آلودگی هوا تغطیل بود ولی این جلسه حوالی ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ با حضور مدرس گرامی سرکار خانم دکتر فاطمه عطار خامنه و مشارکت اولیای گرامی برگزار شد. 

نکته : لطفا در گوشی های همراه ابتدا عکسها را باز نموده و سپس دیدن فرمایید.

جلسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی