بازدید مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه ۶

امروز مورخ ۹۸/۰۹/۱۷ مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران جناب آقای نظریان به اتفاق کادر همراه به طور سر زده به مدرسه ستارگان زمین تشریف آوردند و از مدرسه بازدید کردند.