آموزش زبان انگلیسی

کادر زبان با به کارگیری روش های خلاقانه تدریس زبان انگلیسی و بهترین روش برای تدریس زبان انگلیسی به همراه ورزش، بازی، کاردستی و فعالیت های شاد دیگر باعث می شود که کودک نه تنها از زبان آزرده نشود بلکه شور و اشتیاق و علاقه وافری برای آموزش زبان انگلیسی ایجاد کند.

در دوره های یادگیری زبان انگلیسی به کودکان، تمرکز بر تدریس هر چهار مهارت Speaking ، Reading ، Writing ، Listening و ریز مهارت های Vocabulary ، Grammar ، Pronunciation است. 

منابع آموزشی دوره های آموزش زبان انگلیسی کتاب phonics ، Family Friends و pockets و دیگر کتاب های مفید آموزشی می باشد.

تعداد جلسات هر ترم بین ۲۰ تا ۲۲ جلسه می باشد.

گالری

نکته: لطفا در گوشی های همراه عکس ها را باز کرده و سپس دیدن فرمایید.

کاردستی ladybird

98/07/24

ادامه مطلب

کاردستی door

98/08/08

ادامه مطلب