مهارت‌های زندگی

مهارت‌هایی برای داشتن یک زندگی ایده‌آل

پس از آشنایی با دانش آموزان در همه پایه ها و خصوصاً در پیش دبستان و پایه اول شیوه های تقویت حواس و مهارت های گوناگون از جمله مهارت های حرکتی ریز و درشت، دقت و حافظه ی دیداری و شنیداری و دیگر مهارت ها با همیاری در نوآموزان، تقویت می شود.
در پایه های دوم و سوم با مشاهده دفترهای دانش آموزان مهارت های حرکتی ریز دانش آموزان ( که تاثیر مستقیم بر روی دست خط دارد ) بررسی می شود و آموزگار راهبرد های لازم در مورد دانش آموز مورد نظر انجام می دهد.

در پایه های بالاتر نیز دانش آموزانی که نیاز به یاری بیشتر در مسایل آموزشی و تربیتی داشته باشند مشاهده و راهبردهای لازم به آموزگار داده می شود.
افزون بر این کوشش می شود مهارت های تفکر، استدلال و حل مساله کلامی و غیرکلامی در همه پایه ها در دانش آموزان تقویت گردد. در آینده نزدیک این کلاسها برگزار می شود.