آموزش رباتیک

افزایش فناوری و خلاقیت

ربات‌ها در آینده‌ای نزدیک، عضو اجتناب ناپذیر زندگی بشر خواهند بود. با توجه به اینکه نسل جدید به خصوص دانش‌آموزان ایرانی اشتیاق وافری در فراگیری علم رباتیک از خود نشان می‌دهند، می‌توان از این انگیزه برای رسیدن به اهدافی والاتر بهره گرفت.

روباتیک سعی دارد ضمن آشنایی دانش‌آموزان با علم رباتیک، آنان را با علوم پایه و فناوری‌های پیشرفته آشنا نماید و همراه با دانش افزایی، توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و تجربی آنان را نیز افزایش دهد. از جمله اهداف آموزش رباتیک می‌توان موارد ذیل را نام برد:

  1. آموزش مفاهیم ( STEM ( Science ; Technology ; Engineering & Mathematics
  2. افزایش قدرت تفکر و خلاقیت ، تمرکز و روحیه خودباوری و کارگروهی
  3. افزایش خلاقیت و مهارت و حل مسئله و رویارویی با مشکلات
  4. تقویت حس تحقیق و اکتشاف دنیای پیرامون
  5. ایجاد راهی ساده برای تحقق ایده ها و ابداعات

به زودی این کلاس ها در مدرسه برگزار می شود.

وسایل و تجهیزات دوره

تجهیزات مکانیکی ساخت ربات
تجهیزات الکترونیکی ساخت ربات
سی‌دی‌ها و جزوات کمک آموزشی