دسته

فعالیت های پیش دبستان

29 اکتبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

نقاشی با چنگال

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۲۲ نوگلای زیبا و دوست داشتنی …

ادامه مطلب

13 اکتبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

ساخت پاکت نامه با اوریگامی

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ نوگلای زیبا و دوست داشتنی …

ادامه مطلب

13 اکتبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

ساخت گیفت روز کودک

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۱۶ نوگلای زیبا و دوست داشتنی …

ادامه مطلب

12 اکتبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

نقاشی خلاقانه با گوش پاک کن

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۱۵ نوگلای زیبا و دوست داشتنی …

ادامه مطلب

11 اکتبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

ساخت حلزون با خمیر

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۱۴ نوگلای زیبا و دوست داشتنی …

ادامه مطلب

11 اکتبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

کاردستی روز سالمند

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۱۰ نوگلای زیبا و دوست داشتنی …

ادامه مطلب

11 اکتبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

کار با سفال

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۰۸ نوگلای زیبا و دوست داشتنی ….

ادامه مطلب

11 اکتبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

کاردستی

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۰۷ نوگلای زیبا و دوست داشتنی پیش دبستان …

ادامه مطلب