دسته

فعالیت های پایه چهارم

15 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

بازی و مهارت ریاضی

امروز مورخ ۹۸/۰۸/۰۱ در زنگ ریاضی پایه چهارم …

ادامه مطلب

14 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

ماشین ورودی و خروجی ریاضی

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ در زنگ ریاضی پایه چهارم …

ادامه مطلب

7 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

آزمایش مخلوط و محلول

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ دانش آموزان پایه چهارم …

ادامه مطلب

7 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

زنگ فارسی (دیکته شانسی)

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۱۶ دانش آموزان پایه چهارم …

ادامه مطلب

29 اکتبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

تمرین با جدول ارزش مکانی

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۱۳ دانش آموزان پایه چهارم با استفاده از جدول ارزش مکانی …

ادامه مطلب

29 اکتبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

بازی و ریاضی (بازی توپک)

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۰۲ در زنگ ریاضی پایه چهارم بازی و ریاضی …

ادامه مطلب