دسته

فعالیت های پایه پنجم

14 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

آزمایش علوم (تغییر شیمیایی)

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۲۳ دانش آموزان پایه پنجم …

ادامه مطلب

7 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

آزمایش تغییر شیمیایی

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ دانش آموزان پایه پنجم …

ادامه مطلب

7 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

آزمایش علوم (پرتاب فرفره)

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۱۵ دانش آموزان پایه پنجم …

ادامه مطلب