دسته

فعالیت های پایه سوم

15 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

دیکته بادکنکی

امروز مورخ ۹۸/۰۸/۰۱ در زنگ فارسی پایه سوم …

ادامه مطلب

14 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

آزمایش علوم (مواد اطراف ما)

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ در کلاس سوم درس …

ادامه مطلب

13 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

آموزش تقارن

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۲۳ دانش آموزان پایه سوم …

ادامه مطلب

7 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

بازی و ریاضی

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۲۲ دانش آموزان پایه سوم …

ادامه مطلب

7 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

دیکته حلقه ای

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۲۲ دانش آموزان پایه سوم …

ادامه مطلب

7 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

آزمایش (۴ گروه اصلی مواد غذایی)

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۱۶ دانش آموزان پایه سوم …

ادامه مطلب