دسته

فعالیت های پایه دوم

14 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

نمایش درس چغندر پربرکت

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۲۹ دانش آموزان پایه دوم سرکار خانم گلباز …

ادامه مطلب

14 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

آماده سازی درخت کلمات

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۲۳ دانش آموزان سرکار خانم گلباز …

ادامه مطلب

14 اکتبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

آغاز آموزش قرآن

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۱۵ دانش آموزان سرکار خانم شمشیری …

ادامه مطلب

14 اکتبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

کار با چینه در زنگ ریاضی

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۶ دانش آموزان سرکار خانم شمشیری …

ادامه مطلب