دسته

فعالیت های پایه اول

15 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

استفاده از چوب خط

امروز مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ دانش آموزان پایه اول …

ادامه مطلب

14 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

آزمایش علوم (زیر آب یا روی آب)

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۲۴ دانش آموزان کلاس اول …

ادامه مطلب

13 نوامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

آزمایش علوم (بازی سایه)

امروز مورخ ۹۸/۰۷/۲۳ دانش آموزان کلاس اول …

ادامه مطلب

13 اکتبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

آزمایش علوم درس مزه ها

امروز مورخ ۹۸/۷/۱۶ در زنگ علوم کلاس اول درس مزه ها …

ادامه مطلب