پیش دبستان

در مدرسه ستارگان زمین

پیش دبستان به عنوان یک گذار بین کودکستان و مدرسه اجباری فعالیت می کند. پیش دبستان روش کاری و رویکرد کودکستان و مدرسه را ادغام می کند. هدف پیش دبستان این است که قدرت یادگیری و پیشرفت دانش آموزان را به حرکت درآورد و آنها را برای ادامه تحصیل آماده کرده و از هماهنگی در پیشرفت دانش آموزان حمایت نماید. بازی و خلاقیت جزوی از بخش های ضروری این فعالیتها می باشد. آموزش از دید کلی دانش آموز و بر مبنای نیازهای دانش آموز حرکت می کند. ما هم در مدرسه ستارگان زمین کلاس پیش دبستان را دایر کرده ایم و فرزندان عزیز شما می توانند از آموزش در سطح عالی بهره مند شوند. البته هیچ گونه تکلیفی برای نوگلهای پیش دبستان وجود ندارد و فقط برای این عزیزانمان فعالیت های درون مدرسه ای در نظر گرفته ایم. برای دیدن فعالیت های پیش دبستان ستارگان زمین روی  “فعالیت های پیش دبستان” کلیک بفرمایید.

http://www.omsvenskaskolan.se